FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सूचना

शैक्षिक सत्र-२०८० IEMIS विवरण अध्यावधिक नगर्ने विद्यालयलाई जरिवाना सम्बन्धी सूचना।

कक्षा-८ को ग्रेडसिट तथा लेजर विवरण सच्याउने सम्बन्धी सूचना।

राजधानी दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सहकारी संस्था खारेज गर्ने बारेको ३५ दिने सूचना।

दररेट पेश गर्ने बारे सूचना।

Pages