FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हाँडेगाउँ गोदामचौर बिशंखुनारायण सडक स्तरउन्नती सम्बन्धि ठेक्काको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना।

विषय विज्ञमा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा।

चापागाउँ लेले भञ्ज्याङ सडक स्तरउन्नती सम्बन्धि ठेक्काको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना।

आश्विन महिनाको आम्दानी विवरण

व्यवसायिक च्याउ खेति कृषकहरुलाई ५०% अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरण सम्बन्धि सूचना।

Pages