FAQs Complain Problems

समाचार

मृत्यु

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३५ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सूचक
सेवा दिने कार्यालय: 
स्थानीय तह
सेवा शुल्क: 
रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१) मृतकको नागरिकता 

२) सूचकको नागरिकता