FAQs Complain Problems

समाचार

बिबाह

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३५ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
स्थानीय तह
सेवा शुल्क: 
रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१) दुलाहा दुलहीको नागरिकताको फोटोकपी 

२) दुलाहा दुलहीको फोटो 

३) तिन पुस्ते विवरण