FAQs Complain Problems

जन्म

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१)  बाबुआमाको नागरिकता 

 

नमुना फाराम तथा अन्य: