FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

गोदावरी नगरपालिका वडा नं ४ को कोड्कु खोला(ग्वालिङदह ) मा कर्भट निर्माण, सडक कालो पत्रे तथा वडा नं ६ को विभिन्न सडकहरु ढलान गर्ने सम्बन्धमा बोलपत्र आवहान भएको सूचना।

गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं ६,८ र १० का विभिन्न सडकहरु स्तरउन्नती गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आवहानको सूचना।

Invitation for Bid

Pages