FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्रसर रोडा तथा ढुंगा खानी ब्यबसयीहरुलाई गोदावरी नगरपालिकाको सूचना

राजस्व तथा कर संकलन सम्बन्धमा वडा कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन बारे

राजस्व तथा कर संकलन सम्बन्धमा वडा कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन बारे

पुनर्निर्माण सम्बन्धी सूचना

पुनर्निर्माण सम्बन्धी सूचना

Pages