FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा आवेदन फारम तथा परीक्षाको तालिका सम्बन्धि सूचना।

त्रैमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।

आधारभूत तह कक्षा ८ परीक्षा सञ्चालनWeb Based Software IEMIS सम्बन्धमा।

भिजिट भिसा सम्बन्धी सचेतना

सी.बी.आर. कार्यक्रमको प्रस्ताब आव्ह्रान सम्बन्धी सूचना।

Pages