FAQs Complain Problems

News

गोदावरी परिचय

  • मिति २०७३ फागुनमा स्थापना भएको 
  • १४ ओटा वडामा विभाजित भएको
  • ९६.११ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भएको 
  • ३९.०८७ बन क्षेत्र भएको 
  • ४८ .२९ वर्ग  किमी कृषि क्षेत्र  भएको