FAQs Complain Problems

News

गोदावरी नगरपालिका वडा नं ४ को कोड्कु खोला(ग्वालिङदह ) मा कर्भट निर्माण, सडक कालो पत्रे तथा वडा नं ६ को विभिन्न सडकहरु ढलान गर्ने सम्बन्धमा बोलपत्र आवहान भएको सूचना।