FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजस्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
गोदावरी नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
३०००
आवश्यक कागजातहरु: 

-निबेदन 

-समाज कल्याणमा दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी 

-जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी 

-जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको फोटोकपी 

-घरबहाल समझौताको फोटोकपी 

- छाप वा फोटो